• *UPDATE* toevoeging notulen ALV 2021

  AANKONDIGING ALV SV Helios


  Wij willen jullie er graag informeren dat wij, het bestuur van SV Helios, de jaarlijkse ALV hebben gepland op maandag 07-03-2021 om 19:30. (Deze stond gepland op 29-11-2021)


  Zet de datum alvast in jouw agenda!

  AGENDA:

  1.Opening / benoemen bestuurslid
  2.Notulen vorig seizoen
  3.Verslag Technisch Hart, Meiden & Senioren
  4.Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021
  5.Begroting 2021 -2022
  6.Samenwerking Vereniging/Stichting
  7.Mededelingen
  8.Jubilarissen
  9.Rondvraag
  10.Sluiting

  Voor vragen m.b.t punt 4, goedgekeurd door de kascommissie, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

  Voor vragen m.b.t punt 2 kunt u contact opnemen met de secretaris.

  Met vriendelijke(sportieve)groeten,
  Bestuur SV Helios

 • De notulen van de ALV van 2021 kunnen hieronder worden gedownload.

  Notulen ALV 2021

  Zoals in de ALV afgesproken hierbij de notulen van 10 maart 2021, mochten hier nog vragen of opmerkingen over zijn, dan graag contact opnemen met onze secretaris Bert Vennink, secretaris@svhelios.nl. Dit betekent dat we de notulen van 2021 definitief zullen goedkeuren op de volgende ledenvergadering.