• Naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen is het op dit moment
  niet mogelijk een ALV te houden zoals we dat normaal doen bij ons in
  de kantine.

  Wij achten het niet nodig om dit digitaal te doen en hebben dus
  voorlopig besloten om de situatie in Januari 2021 te herzien. In
  Januari 2021 zullen we een besluit nemen om het als nog digitaal te
  organiseren of om het, net als altijd, in de kantine te doen.

  Met vriendelijke (sportieve) groeten,

  bestuur SV Helios