• In navolging van ons bericht van Oktober vorig jaar willen wij een digitale Algemene Leden Vergadering uitschrijven. Dit heeft uiteraard alles te maken met de Covid-19 maatregelen.

  Een ieder die (digitaal) aanwezig wil zijn bij deze ALV word verzocht een mail te sturen om zich aan te melden. Deze mail moet worden verstuurd naar de secretaris van SV Helios (secretaris@svhelios.nl).
  Aanmelden kan t/m uiterlijk 28-02-2021!

  De ALV zal plaatsvinden op woensdag 10 maart om 19.30 uur.

  Alleen diegene, die zich heeft aangemeld per mail kan deelnemen!

  De agenda zal uiterlijk 27-01-2021 worden gepubliceerd.

  Cijfers zijn ter inzage beschikbaar bij onze penningmeester.

   

  Met vriendelijke (sportieve) groeten,
  het bestuur SV Helios

 • Agenda Algemene Ledenvergadering 10-03-2021

  1. Opening
  2. Notulen vorig seizoen
  3. Verslag Technisch Hart, Meiden & Senioren
  4. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020
  5. Begroting 2020-2021
  6. Samenwerking vereniging/stichting
  7. mededelingen
  8. Acties / Vrijwilligers
  9. Jubilarissen
  10. Rondvraag
  11. Sluiting