• Bestuursleden

  • Gerard Kok (Voorzitter)
  • Bert Vennink (Secretaris)
  • Giel Spierts (Penningmeester)
  • Richard Achtereekte (Alg. Zaken)
  • Harm-Jan Bouwmeester (Jeugdvoorzitter)
  • Everhard Gerritsen (Algemeen bestuurslid)