• Consul velden

  Als er geen algehele afgelasting is, moeten de velden soms afzonderlijk worden gekeurd. Onze consul beoordeelt de speelbaarheid van de speelvelden en informeert de thuisspelende en bezoekende vereniging (vaak in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat) over de uitkomst. Dit gebeurt (digitaal) op de site bij het ‘KNVB-wedstrijdoverzicht’. De vroeg spelende teams worden, indien mogelijk, telefonisch benaderd. Dit geldt ook voor de door de KNVB aangestelde scheidsrechters. De keuring vindt over het algemeen plaats op de dag van de wedstrijd(en). Als de weersvooruitzichten zeer slecht zijn en het speelveld al in slechte staat verkeert, wordt soms een dag eerder gekeurd.

   Bij de keuring wordt rekening gehouden met:

  • de actuele terreingesteldheid
  • voorbije, heersende en komende weersomstandigheden
  • het jaargetijde
  • het aantal gespeelde en nog te spelen wedstrijden
  • de schade die door bespeling kan ontstaan
  • de gevaren die eventuele bespeling voor de spelers oplevert.

  Consul Ben Woertman

  06-37195980 consul@svhelios.nl