• Toekomstbestendig…..
  Om Helios als club toekomstbestendig te maken, waren er nogal wat uitdagingen. Vooral de enorme prijsstijgingen van energie hebben ons als bestuur ertoe gedwongen, zo snel als mogelijk te schakelen. Concreet betekende dit vervanging van ons asbest dak en geschikt maken voor zonnepanelen. Maar ook energievretende apparatuur vervangen en koelruimtes compleet vernieuwen. Al met al toch wel een forse investering voor onze vereniging, maar oh zo noodzakelijk.

  Vernieuwing Dak en plaatsing Zonnepanelen.
  Op 11 november 2022 heeft de Algemene leden Ledenvergadering het voorstel van het bestuur geaccordeerd om de financiering en de verbouwing in gang te zetten van ons dak.

  Het dak bestaat voor 100% uit asbest, dus moest dit eerst verwijderd worden, alvorens er tot plaatsing van zonnepanelen kon worden over gegaan. De planning is dat nadat het asbest is verwijderd, er nieuwe platen en dakgoten worden gemonteerd. Vervolgens zullen er zonnepanelen worden geplaatst. De financiering is rond en onder voorbehoud zal de verbouwing starten in week 42/43 ‘23, dus rond half oktober ‘23. Wanneer het asbest verwijderd wordt mag er niemand op het complex komen! Concreet zullen gedurende die periode in ieder geval de kleedkamers niet kunnen worden gebruikt. Dit zal zeker voor de trainingsmomenten gelden. Wij houden jullie op de hoogte!

  Keuken en Koeling
  Daarnaast is er in de zomer ook hard gewerkt aan de koeling in de keuken, vernieuwen van diepvriezers en het plaatsen van grote vaten met 500 liter bier door Heineken. Onze dank gaat uit naar Ben Woertman, Edwin Lieftink en Marcel Groot Hulze.

  Al met al, zal dit op energie gebied een enorme besparing opleveren.