• Ondanks dat al onze sport- en beweegactiviteiten volledig stil liggen heeft de sluiting met name voor de deelnemers aan de stichtingsactiviteiten grote gevolgen.
   
  Deze voornamelijk ouderen vallen onder de risicogroep. Het is nu allemaal niet meer mogelijk om gezellig samen te bewegen, een kopje koffie te drinken en/of gezamenlijk een warme maaltijd te eten (wij bereiden wekelijks 130 maaltijden).
   
  In onze wijk hebben we de handen ineen geslagen met Verbindingscentrum de Fontein, Verbindingscentrum de Vijfhoek, Vrijwilligers Centrale Deventer, Zorggroep Solis en SV Helios/Wijk voor elkaar. Samen vormen wij Buurtgeluk.
   
  Wat is er gedaan: alle 380 deelnemers zijn gebeld en gevraagd of ze ondersteuning nodig hadden.
  Resultaat: helpen met boodschappen doen, dagelijks telefonisch contact en dan even bijpraten, maar ook het bereiden van maaltijden die kunnen worden opgehaald en zelfs kunnen worden bezorgd.
   
  Omdat er naast de al bekende deelnemers nog veel meer wijkbewoners zijn die tot de risicogroepen behoren willen wij flyeren en iedereen op de hoogte stellen van deze samenwerking en de ondersteuning die wij elkaar daarin kunnen bieden in deze moeilijke tijd.
   
  Wij zoeken nu in eerste instantie naar vrijwilligers die deze flyers van huis tot huis in de wijken zouden willen verspreiden.
   
  Zou jij willen meehelpen? Dan kun je contact opnemen per mail naar djeremy@wijkvoorelkaar.com of bellen met Djeremy Waslander op nummer 06-57 57 95 45.