• Vorig seizoen heeft Inge Wolthuis aangegeven te stoppen met de ledenadministratie en het bijhouden van de website. Een hele belangrijke en soms zeer drukke taak.

    Gelukkig hebben we vorig jaar Martin Brinkman al bereid gevonden dit van Inge over te nemen. Inge zal de komende periode gaan afbouwen en Martin verder in gaan werken. Martin, geweldig dat je dit wil doen....

    Inge is in 2000 gestart met een stukje ledenadministratie van de jeugdafdeling. Daarbij ging het vooral om het bijhouden van de jeugdleden, in welke teams ze zaten en welke leiders/trainers er waren. Het inschrijven en afmelden van leden bij de bond gebeurde voor geheel Helios toen nog door Gerard Faas (penningmeester).

    In 2006, tegelijk met de start van Sportlink, heeft Inge de gehele ledenadministratie overgenomen van Frits Leemkuil. Uiteraard hebben we dit vorig jaar al gewaardeerd door Inge voor te dragen als lid van verdienste. Wat unaniem door de vergadering werd ondersteund. Inge bedankt en we zullen daar natuurlijk nog de nodige aandacht aan besteden. Martin, succes...