• Missie: SV Helios is een vereniging waar prestatiegericht en recreatie hand in hand gaan en biedt leden, spelers, vrijwilligers en supporters een sportieve en veilige omgeving waar plezier en sportiviteit voorop staan. Onze vereniging is een ontmoetingsplaats waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Spelende leden krijgen de mogelijkheid om op zijn of haar niveau het maximale te bereiken met als uitgangspunt plezier, passie en respect.

  Daarnaast biedt de vereniging haar leden de mogelijkheid om vanuit laagdrempeligheid en een hechte verenigingsstructuur inhoud te geven aan het verenigingsleven. SV Helios hanteert een solide financieel beleid waarbij uitgaven in gezonde verhouding staan tot de inkomsten uit contributie, sponsoring en kantineopbrengst, en willen daarnaast onze bijdrage leveren aan een duurzame wereld

  Visie: SV Helios wil binnen de samenleving van de gemeente Deventer en in het bijzonder Colmschate-zuid een vereniging zijn waar voetbal voor jong en oud op verantwoorde wijze zowel recreatief als prestatiegericht uitgeoefend kan worden.

  Een vereniging waar een ieder met plezier naar toe gaat, zich thuis voelt en waar leden en vrijwilligers gewaardeerd worden en met trots hun steentje bijdragen met als uitgangspunt een positieve clubcultuur.

  Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. Uitgangspunten staan beschreven in Vrijwilligersbeleid SV Helios.

  Als vereniging waarderen we de inzet van onze vrijwilligers en staan we (op gepaste momenten) stil bij het werk dat de vrijwilligers verzetten.

  Elke speler moet ongeacht zijn of haar niveau, voor zowel jongens als meiden, tevreden en met plezier terug kunnen kijken op zijn of haar tijd in de jeugdopleiding en/of bij de senioren bij SV Helios. Door een goede begeleiding moet het voor alle jeugdleden, mogelijk zijn om door te groeien naar een seniorenteam. Een goede balans tussen recreatief en prestatief voetbal is daarom essentieel

  Wij streven er naar om voor al onze teams trainers, begeleiders en scheidsrechters te rekruteren, die passen bij het ambitieniveau van het betrokken team. De vereniging stimuleert trainers en begeleiders om opleidingen en cursussen te volgen die bijdragen aan het begeleidingsniveau op technisch en sociaal vlak.

  In de voetbalkantine ontmoeten leden en supporters elkaar in een gezellige ambiance. Een plek waar jong en oud graag komen

  De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in besluitvorming,

  Daarnaast stellen wij ons clubgebouw met alle voorzieningen ter beschikking aan onze stichting. Zowel onze vereniging als de stichting heeft baat bij deze samenwerking.