• De AH Voetbalpassie heeft een mooi bedrag opgeleverd voor SV Helios. De cheque van 1329Euro werd overhandigd door José Emaus aan onze voorzitter.

    Namens het bestuur danken we iedereen die heeft bijgedragen aan het bijeensparen van dit mooie bedrag