• Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van 25 november a.s. aanvang 19.30 uur. Deze zal worden gehouden in de kantine van SV Helios, Corrie Tendeloostraat 4.

   

  Agenda ALV 25-11-2019

  1. Opening
  2. Notulen ALV 04-03-2019 (zie bijlage)
  3. benoeming Patrick Geijsen als bestuurslid Technische zaken
  4. verslag technisch Hart en Senioren
  5. afrekening 2018-2019
                  a. verslag kascommissie
  6. Begroting 2019-2020
                  a. contributieverhoging
                  b. verhoging bierprijs
                  c. besluitvorming begroting
  7. samenwerking vereniging/stichting
  8. overgang van “zondag naar zaterdag”
  9.            a. afscheid vrijwilligers en wie neemt het over?
                 b. jubilarissen en “benoeming lid van verdienste”
  10. rondvraag.
  11. afsluiting

 • Bekijk hier de Notulen