• Beste leden, 

  Zoals we op de ALV hebben afgesproken, willen we de communicatie met onze leden verbeteren. Concreet betekent dit meer informeren en gelegenheid bieden om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel meer betrokkenheid en begrip. Hierbij willen wij jullie dan ook informeren over een voorgenomen besluit om op korte termijn een deel van ons meubilair te vervangen door een investering vanuit onze Stichting.  

  Waarom?

  Ons meubilair is 12 jaar oud en begint uit elkaar te vallen. Dit is niet meer veilig voor onze leden en bezoekers. Maar zeker niet meer veilig voor de ouderen die bij ons overdag aanwezig zijn. Tevens zijn vooral de tafels en banken te zwaar om iedere dag weer te verslepen. Het is al jaren een wens van de kantinecommissie en stichting.  

  Tevens wil onze stichting vanuit de continue openstelling van de kantine ook meer omzet genereren vanuit de kantine overdag. Dit betekent het terras openstellen voor lunch- en eet mogelijkheden. Onze stagiaires en andere overdag aanwezige vrijwilligers kunnen helpen dit te exploiteren. Op dit moment bereiden we overdag al 130 maaltijden per week voor onze daggasten.  

  Als er vragen zijn over deze mooie verbetering, dan bieden we jullie gelegenheid om hierover met ons in gesprek te gaan en hebben we spreekuur ingeruimd op 10 maart van 19.00 tot 20.00 uur. Of je kunt een mail sturen naar voorzitter@svhelios.nl, waarna we de mail zullen beantwoorden. 

  Tevens bij deze gelegenheid een korte statusupdate van onze verbouwingsplannen. We zitten op dit moment in de beoordeling om financiering te verkrijgen voor onze plannen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit weer communiceren naar onze leden.

   

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur,

  Gerard Kok, Voorzitter